جامعه آتئیست های ایران

تنها راه مبارزه با خرافات خِرَد است

یهودیت

خدايت که پيش روي تو چون آتش سوزنده عبور مي کند . ايشان را هلاک خواهد کرد وپيش روي تو ذليل خواهد ساخت . ايشان را اخراج نموده بزودي هلاک خواهي نمود چنانکه خداوند به تو گفته است.(تثنيه باب 9آيه3)

مسیحیت

حضرت موسی جهت دیدار با خداوند به کوه سینا می‌رود. بازگشت او به طول می‌انجامد. هارون گوساله‌ای برای آنها از طلا می‌سازد و یهودیان گوساله پرست می‌شوند. خداوند به شدت خشمگین شده و به موسی می‌گوید:”می دانم این قوم چقدر سرکشند. بگذار آتش خشم خود را بر ایشان شعله ور ساخته، همه را هلاک کنم” (کتاب مقدس، خروج، ۳۲، آیات ۱۰-۹).

اسلام

سوره نساء آیه 15

و از زنان شما آنان که مرتکب فحشا میشوند، از چهار تن از خودتان بر ضد آنها شهادت بخواهید. اگر شهادت دادند آنها را درخانه محبوس کنید تا مرگشان فرا رسد یا خدا راهی در پیش پایشان نهد


:مطالب اخیر

تفاوت باور به گاو هندی و باور به امامزاده ها
مردم هندوستان که اکثراً پیروان دین هندو هستند گاو را مقدی می …
دین، اتحاد، جدایی طلبی; دو لبه یک تیغ
در گذشته در قبایل و فرهنگ های مختلف جهان.با توجه به کمبود …