تمایل به کنترل کردن یا کنترل شدن؟ دو روی یک سکه!تمایل به کنترل کردن درانسان ها از دیرباز وجود داشته است. نوع بشر همواره به دنبال آن بوده تا بتواند از مزایای کنترل دیگران استفاده کند. دین نیز به همین صورت ابزاری شد برای کنترل بر دیگران مخصوصاً برای کنترل جوامعی بزرگتر که از حد توان مدیریت فردی خارج بوده است (دین و هدف کنترل جوامع). اما این تمایل به کنترل کردن چگونه به پیدایش یک قدرت ماورایی جهت کنترل بشر به وجود آمد؟ آیا انسانی که از کنترل شدن نفرت دارد چگونه توانست خدایی را بیافریند که کنترل کننده خود و سایر افراد شود؟


تمایلات کنترل کردن در دین

ادیان همواره سعی در کنترل کردن افراد جامعه داشته اند. در ادیان مختلف این کنترل در تعاملات بین فردی در جامعه وجود داشته و تا ریز ترین آداب و رسوم شخصی انسانها  نیز نفوذ کرده است. بی شک این نوع دخالت ها در زندگی افراد تعریفی به جزء کنترل رفتار بشر نداشته و نخواهد داشت زیرا که قدرت اختیار بشر را زیر سوال می برد. اختیار برای انسانی که به صورت تناقض وار در خود کتب آسمانی نیز اشاره شده است.


اما انسان در طول فرگشت خود به این نتیجه رسید که برای رسیدن به اهدافی بزرگتر در زندگی خود نیاز به وجود کار جمعی دارد تا بتواند به خواسته های خود برسد. تا قبل از آن انسان تنها می توانست از پس امور روزمره خود از قبیل تهیه غذا و محل اسکان کم و بیش برآیند. پس از به وجود آمدن جوامع چند خانواده و لزوم کار جمعی برای نیل به اهداف بزرگتر نیاز به رهبریت گروه نیز به وجود آمد. اما این رهبریت به جای آنکه صرفاً یک مسئولیت گروهی برای فرد باشد به دلیل عدم آگاهی و آمیختگی آن با سایر تمایلات فردی و احساسی بشر تبدیل به تمایل کنترلی در فرد رهبر شد. بنا براین این سایر افراد گروه نیز تبدیل به مطیع و فرمانبردار از رهبر گروه می شدند. این مرحله از تحول بشر بود که به طور شگفت انگیزی انسان مستقل تبدیل به دو گروه فرمانروا و فرمانبردار شدند. اکنون با پیشرفت علم و گسترش تئوری های مدیریتی، فردی که رهبری یک تیم را بر عهده دارد صرفاً یک مسئولیت را مانند سایر افراد گروه بر عهده گرفته است و این بدان معنی نیست که این فرد می تواند دیگران را مجبور به انجام کاری کند که خارج از اهداف تعریف شده آن گروه است.

اما اینکه هنوز میبینیم که افرادی هستند که مطیع و فرمانبردار اشخاص دیگر هستند ریشه در تحولات فرگشتی بوده که انسانها مجبور بوده اند مطیع فردی قوی تر از خود باشند تا به مقاصد خود برسند. پس تمایل به کنترل کردن و کنترل شدن در وجود انسان نهادینه شده که به صورت کم و بیش هنوز هم آنها را در جوامع حتی پیشرفته کنونی مشاهده می کنیم. دین نیز از این مسئله سوء استفاده کرد و توانست به صورتی هنرمندانه آن را به مردم زمانه اش تحمیل کند. مبلغین دین توانستند توجیحی زیبا از اینکه انسان نیاز به کنترل شدن دارد پیدا کنند. آنها به ظاهر کنترل کننده ی بزرگ (خدا) را به مردم نشان می دادند در حالی که به طور مرموزانه در حال کنترل دیگران توسط دینشان بودند. کنترل شدن و کنترل کردن دو روی یک سکه بودند که پیامبران فقط یک روی این سکه را به مردم نشان می دادند.


همچنین این تصور خیالی که همواره یک کنترل کننده ای ارجح بر دیگری باید وجود داشته باشد در معماری سازه های مختلف گه نمایانگر باور های اعتقادی آنها می بوده نیز مشاهده می شود. این سازه ها در معماری خود سعی در رعایت اصل تکرار (Iteration) که تجلی کننده قدرت های مافوق یکدیگر است را نشان می دهند.
پاگودا- ساختمانهای خاور دوراحرام مصر


2 thoughts on “تمایل به کنترل کردن یا کنترل شدن؟ دو روی یک سکه!

  1. Although cost by way of cryptocurrencies just isn't yet notably widespread, it should turn out to be extra widespread sooner or later. However, it should be noted that only 2,500 euros are available annually. Here already an electricity or telephone invoice 카지노 사이트 is adequate. Anyone who has engaged in a little bit of online gambling or even visited a gambling website has seen a ‘Welcome Bonus’ message pop-up. It is often after you’ve spent a few minutes on the website site} or when you click the ‘back’ button to exit the website site}. Hard Rock Casino Online provides an “FAQ” section on the bottom of their homepage.

Leave a Reply

%d bloggers like this: