آتئیسم چیست؟

آتئیسم چیست؟

 معنای آتئیسم بسیار ساده است امّا برداشتهای اشتباه بسیاری از آن انجام می شود. بر خلاف باور بسیاری از مردم که میگویند آتئیست ها به بی خدایی اعتقاد دارند، معنای اصلی آتئیسم نداشتن باور به آنچه خدا نامیده می شود است و نه اعتقاد به تفکرّی خاص.
آتئیسم یا به انگلیسی () از دو قسمت “” به معنی خدا باوری و حرف نفی “” تشکیل شده که در کل معنای عدم اعتقاد به خدا را می دهد. پس آتئیسم فقط به معنای نفی خدا و یا خدایان می باشد و در این زمینه باور اعتقادی به خدا ناباوری وجود ندارد که بتوان از آن به عنوان مکتب یا دینی جدید اشاره کرد. معمولاً بسیاری از افراد می گویند که ” اگر کسی به خدا اعتقاد ندارد پس باید به بی خدایی اعتقاد داشته باشد.” امّا این باور کاملاً غلط است. نداشتن اعتقاد به خدا دلیلی بر اعتقادی تعصب وار به عدم وجود آن نیست. همین مسئله تنها باور غلط در رابطه با آتئیسم است. خوشبختانه راهی بسیار آسان برای اثبات این موضوع وجود دارد. تنها دو احتمال وجود دارد که یا خدا یی هست یا نیست! حالا فرض کنید که فردی یک کیسه سکه در دست دارد و ادعا می کند که تعداد سکّه های درون کیسه زوج می باشد. همانند وجود یا عدم وجود خدا، تعداد سکّه های درون کیسه نیز می تواند فرد و یا زوج باشد. اگر شما قادر نباشید که تعداد سکه های درون کیسه را بشمارید هرگز نمی توانید ادعای صاحب کیسه را رد و یا تأیید بکنید. امّا این به این معنی نیست که شما مدعی بشوید که تعداد سکه های درون کیسه فرد است. پس شما نباید به هیچکدام از این دو احتمال اعتقادی داشته باشید. برای یک فرد آتئیست لزومی ندارد که ادعا کند خدایی وجود ندارد؛ اگرچه که برخی از آتئیست های سخت بر نبود خدا در جهان هستی پافشاری دارند. 

 چرا آتئیست باشیم؟

 اغلب مواقع افراد مذهبی در مواجهه با آتئیسم با سردرگمی مواجه می شوند. آنها برایشان دیدن جهان بدون خدا عجیب و گیج کننده به نظر می رسد. بگذارید اوّل ببینیم که چرا برخی آتئیست هستند؟ دلایل مختلفی برای یک فرد ممکن ایت وجود داشته باشد برای آتئیست شدن که در اینجا ما دو مورد آن را بررسی می کنیم. برخی از مردم دنیا اتئیست هستند تنها به این خاطر که کسی تا به حال به انها خدا باوری را تدریس و یا آموزش نداده است. آنها در خانواده های آتئیست به دنیا آمده اند و در یک جامعه ی غیر مذهبی رشد کرده اند و هیچگاه هم در معرض ایدئولوژی های مذهبی قرار نگرفته اند (مگر در کتابهای تاریخ). پس این افراد بدون هیچ اعتقادی از دوران کودکی تا بزرگسالی زندگی می کنند. به خاطر داشته باشید که اغلب مردم خود به خود مسیحی، مسلمان و یا هندو نمی شوند. بلکه آنها در خانواده و یا جوامع مذهبی به دنیا آمده اند، زندگی کرده اند و آموزش دیده اند که به دین خاصّی گرویده شده اند. بخش بزرگی از جمعیت آتئیستهای کنونی افرادی هستند که هرگز آموزش دینی از کودکی به آنها داده نشده است و بخش دیگر کسانی که در ابتدا مذهبی بوده اند و به شخصه به این نتیجه رسیده اند که اعتقاد به خدا بی معنیست. 

 حالا به این فرضیه نگاه کنید: شخصی به نام عارف را در نظر بگیرید که شخصی مسلمان زاده است اما می داند که حدوداً پنج میلیارد انسان دیگردر کره زمین زندگی می کنند که به ادیان و خدایی دیگر اعتقاد دارند. او به این فکر می کند که آیا دلیل قانع کننده ای ببرای مسلمان بودن او نسبت به ادیان دیگر وجود دارد یا خیر؟ اما نمی تواند دلیل قانع کننده ای پیدا کند. او درمی یابد که دلایلی که مسلمانان برای اثبات خدای خود می آورند دقیقاً همان دلایلی است که ادیان دیگر برای اثبات وجودی خدا می آورند. او می داند که سوالهای بسیاری از قبیل دلیل پیدایش جهان هستی وجود دارد که دانش بشر تا به حال جوابی برای آن نداشته است؛ اما تا کنون وجود “خدا” جوابی بوده برای تمامی این سوالات. عارف به این می اندیشد که شاید علم بشر روزی بتواند جوابی برای این سوالات نیز پیدا کند. حتی اگر هم هیچوقت جوابی پیدا نشود، دلیلی برای وجود خدایی که پیامبران قرن ها پیش معرفی کرده اند وجود ندارد. عارف می داند که هزاران نفر هزاران دین را به وجود آورده اند. او می داند که دین ساخته دست بشر است پس چه چیزی خدای عیسی یا محمد را منحصر به فرد کرده است؟ پس از تفکر بسیار او در می یابد که اعتقاداتش بر اساس شواهد علمی نیست و صرفاً یک باور غلط است که او را همراهی می کند. او به این نتیجه می رسد که ایمان در مذاهب دیگر مانند مسیحیت و هندو نیز بر اساس ایمان های بدون شواهد هستند پس این جبر جغرافیاییست که او را مسلمان کرده و به این نتیجه می رسد که دین ساخته دست بشر است. 


 آتئیست ها به چه چیزی اعتقاد دارند؟ 

 برای آتئیست بودن لزوماً چیزی برای اعتقاد داشتن وجود ندارد. فقط اعتقاد نداشتن به هیچ خدایی تنها نیاز است. پس آتئیست بودن هیچ گونه ارتباطی به شخصیت افراد، دیدگاهای سیاسی، رفتار اجتماعی در قبال زنان و قانون مدار بودن فرد ندارد. عدم اعتقاد به خدا دلیل بر آن نمی شود که آدم بدی بود! بلکه آتئیست ها نیز به قانون، اخلاقیات و انسانیت احترام می گذارند مانند هر انسان دیگر.

 آگنوستیسم چیست؟

 آگنوستیک ها کسانی هستند که به هیچ خدایی اعتقاد ندارند اما بودن یک قدرت ماورایی را انکار نمی کنند. آنها معمولاً بر این باور اند که یک قدرت برتر ممکن است وجود داشته باشد.

 خدا ناباوری با افتخار

 در طول تاریخ مذهبیون بی خدایان را متهم به عناوین مختلفی از جمله افرادی غیر قابل اعتماد، بزهکار و جزو افرادی که به دلیل نداشتن اعتقاد به خدا هرکاری که بخواهند انجام خواهند داد می کردنند. در صورتی که اگر به جوامع آزاد نگاه کنیم متوجه می شویم که نرخ اتهامت وا جرایم در بین افرادی که به خدا اعتقادی ندارند بسیار پایین تر از افراد مذهبی است. به عنوان مثال نمودار زیر را در نظر بگیرید که نشان دهنده رابطه مذهبی بودن کشور های مختلف با نرخ خودکشی در آنهاست. تمامی کشور هایی که نرخ خودکشی در آنها بالاست از جمله کشورهایی هستند که بسیار تعصب در زمینه مذهب 
دارند.


4 thoughts on “آتئیسم چیست؟

  1. luckyclub.live – Live casino site for bet365Bet365 casino site review, with real players' ratings and detailed stats about bet365 and bet365. luckyclub Bet on horse racing, tennis, football, soccer,

  2. You find a way to|could possibly|might have the ability to} view real-time results on a seamless foundation with a easy command stroke of your pc. If there isn’t a Chi Square test software available, please contact me and I will offer you the Excel spreadsheet I use for that specific purpose (). The next step is to find out} the average or standard deviation statistically allowed for the whole number of spins noticed. Gambling could be addictive, so please play responsibly and moderately. Please visit the Responsible Gaming web page for extra data. For help with drawback gambling, please 카지노사이트 visit Gambling Therapy.

  3. According to the World Casino Directory, there are 23 casinos in South Korea scattered throughout the country. But by legislation, there’s just one — the Kangwon Land Casino & Hotel, situated in a distant space roughly 55 miles from Pyeongchang — in which South Korean residents are allowed to gamble. Lot’s of innovation on this house, however the usual homepage on a news website will take a long time|a very lengthy time} to load. This website loads in beneath zero.2 seconds, on a quick 우리카지노 connection, and may load very quick even on a gradual mobile connection.

Leave a Reply

%d